Slideshow (100%x100%)

Palvelut

Sisä- ja ulkoympäristöalan insinööripalveluja sekä tutkimuskonsultointia kokemuksella.

 

Sisäilma- ja rakennetutkimukset
 

Sisäilmatutkimuksissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita, Asumisterveysasetusta (545/2015) ja Terveydensuojelulakia (73/1993). Rakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen teemme Ympäristöopas 2016 (Ympäristöministeriö, Miia Pitkäranta) mukaisesti.

Sisäilman laatua, olosuhteita ja rakenteiden kuntoa selvitetään, kun rakennuksessa oleskelu aiheuttaa oireita tai muusta syystä halutaan selvittää sisäympäristön vaikutuksia käyttäjille. 

Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon rakennustapa, historiatiedot, käyttäjien oireilut, aistinvaraiset havainnot, muutokset olosuhteissa ja käyttäjäkyselyn tulokset.

Meillä on rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA) pätevyydet ja sertifioinnit. 

Tutkimukseen osallistuu tarvittaessa kuntotutkija, jolla on rakenteiden kosteuden mittaajan pätevyydet.

Rakenteita rikkomattomin menetelmin tehtävässä sisäympäristötutkimuksessa selvitämme mm.

 • Sisäilman hiilidioksidipitoisuus, lämpötila, suhteellinen kosteus
 • Sisäilman ja rakennusmateriaalin mikrobiologinen laatu erilaisin ja tarkoituksenmukaisin menetelmin
 • Haihtuvat kemialliset yhdisteet (VOC) ilmasta ja materiaalista
 • Teolliset mineraalikuidut
 • Pölyn koostumus ilmassa ja pinnoilla
 • Painesuhteet ulkoilmaan tai toiseen rakennusosaan nähden
 • Pintakosteusmittaukset ja rakenteiden kosteusmittaukset
 • Haitta-ainemittaukset 

Rakenneavausten avulla selvitämme toteutuneet rakenneratkaisut ja rakenteissa piilevät ongelmat.

Meillä on sisäilma-asiantuntijan sertifikaatit (VTT- C-25007-38-19 ja VTT-C-25727-38-20) ja rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti (VTT-C-26388-26-21)

 

Maaperän ja rakennusmateriaalin haitta - aineselvitykset
 

Maaperän haitta-aineselvitykset toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden ja viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Maaperän haitta-aineselvityksissä tutkitaan yleisesti esiintyvien maaperän haitallisten aineiden esiintymistä sekä toimintahistorian perusteella valittujen haitta-aineiden pitoisuuksia. Tutkimuksista laaditaan raportti, jossa esitetään tutkimustulokset ja pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi sekä tarvittaessa riskinarvio.

MARA-asetuksen (VNa 843/2017) ja ns.kaatopaikka-asetuksen (VNa 331/2013)  mukaisilla hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuustutkimuksilla selvitetään rakennuksen purkujätteen sijoituspaikka, hoidetaan viranomaisyhteistyö ja kuljetuksen valvonta.

Ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi SYKE nro 1124 (näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesinäytteenotto- ja mittaus).

 

Pilaantuneen maan kunnostuksen valvonta ja kunnostussuunnitelma
 

Pilaantuneen maan kunnostuksen valvonta ja kunnostussuunnitelmat tehdään viranomaismääräysten ja normien mukaisesti.  Valvomme kohteen maaperän kunnostusta näytteitä ottamalla ja ohjaamalla kunnostustyötä. Analyysit tehdään kenttämittauksin ja laboartorioanalyysein akkreditoiduissa laboratorioissa. Valvonnan ytimessä on työn kokonaisvaltainen kustannustehokkuus jota toteutamme mm. kilpailuttamalla pilaantuneen maan vastaanottohinnat asiakasystävällisiksi. 

Raportoimme valvontatyömme tulokset ja kunnostuksen onnistumisen viranomaisen edellyttämällä tavalla. 

Ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi SYKE nro 1124 (näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesinäytteenotto- ja mittaus).

 

Velvoitetarkkailu
 

Teemme ympäristölupien ja maa-aineslupien edellyttämät velvoitetarkkailut, vuosiraportoinnin ja vaikutusten arvioinnin.Ympäristönäytteenottajan henkilösertifiointi SYKE nro 1124 pätevöittää mm. seuraaviin vesinäytteenottoihin:

 • Pohja- ja kaivovedet
 • Pinta- ja vesistövedet
 • Verkostovedet
 • Jätevedet
 • Prosessivedet
 • Sedimentit ja lumi

 

Muut palvelut
 

Tarjoamme myös muita näytteenottopalveluita:

 • Hyötykäyttökelpoisuustestit (MARA)
 • Kaatopaikkakelpoisuustestit
 • Omavalvonta- ja hygienianäytteenotto sekä ohjaus (elintarvikelaitokset ja ravintolat)

Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluu laatukonsultointi, erilaiset koulutukset ja neuvontapalvelut. Toteutamme myös ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemuksiin liittyvää konsultointia. 

 

Pyydä tarjous, kysy lisätietoja tai jätä palautetta.

 

PH Ympäristötekniikka Oy
Puusepänkatu 5
13110 HÄMEENLINNA

Sähköposti: meri.helmi@phyt.fi
Puhelin: +358 40 485 7244
Y-tunnus: 2755978-7